Olfactief 1.0
Scriptie
Proces Test
“Olfactief 1.0” is de titel van mijn eindexamen werk voor ArtEZ hogeschool voor de kunsten, waaraan ik de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving heb gevolgd. Tijdens mijn afstudeer jaar heb ik me verdiept in geur, in de breedste zin van het woord. Vandaar de titel “Olfactief 1.0”. Olfactief betekend: dat wat geroken kan worden.
De meeste tijd heb ik besteed aan het zoeken van de geurdrager. Zonder een duidelijke bron raken mensen gedesoriënteerd en zal een geur zijn uitwerking verliezen. Ik heb gezocht naar een vorm die mensen uitnodigt, of nieuwsgierig maakt om hun neus ergens in te steken. En naar een materiaal die een boeiende wisselwerking heeft met de geuren.
Ik heb gekozen voor beton aangezien het een goede tegenstelling is van geur. Geur is vluchtig en licht, terwijl beton zwaar en massief is. Mensen hebben niet vaak een geurassociatie met beton. Verder heeft beton een kil en saai imago, terwijl geurstoffen vaak worden gebruikt om de sfeer te veraangenamen.
Op de tentoonstelling presenteer ik twee geursokkels, die ieder twee hollingen bevatten. Ik presenteer in totaal vier geuren. Het thema van deze geuren zijn “elkaars gelijken”. Eigenlijk zijn het meer elkaars concurrenten. Ik presenteer een natuurlijke en een chemisch ontwikkelde geur. Synthetische geuren zijn lang niet zo complex als echte geurstoffen, waardoor ze ons eerder gaan vervelen en niet opvallen. Chemische geurstoffen zijn vaak schadelijk voor de gezondheid. Hier wordt nog vrij weinig onderzoek naar gedaan, waarschijnlijk omdat de economie van tegenwoordig er geen baat bij heeft. Denk aan alle geurende producten die wij in de winkel kunnen kopen.